Vinden och vindsförråd

Varje lägenhet har ett vindsförråd som du får tillgång till i samband med inflyttning.

Förvara inte stöldbegärliga saker i vindsförrådet. Inbrottsrisken är stor! Om du har haft inbrott i ditt förråd så kontakta någon i styrelsen så att vi kan meddela övriga boende i huset.

Ställ inga saker utanför ditt vindsförråd

Inga saker får förvaras utanför ditt förråd på grund av brandrisk. Om du lämnar saker utanför ditt vindsförråd är det fritt för andra att ta dem – och tänk också på att kostnader i samband med bortforsling drabbar alla i föreningen. Saker som står utanför förråden kastas direkt i grovsoporna eller i containern vid vårstädningen.