Styrelsen

Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret 2021:

  • Ordförande: Tomas Agdalen
  • Kassör: Tommy Eklöf
  • Sekreterare: Isak Berglund
  • Ledamöter: Martina Bergenstråhle, Nils Larsson, Ric Wasserman

Revisorer: BoRevision

Du når styrelsen på adressen styrelsen@flaggan10.se. Du kan också lämna tips och synpunkter via föreningens brevlåda som sitter i entrén på bottenplanet.