Styrelsen

Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret 2019/2020:

  • Ordförande: Tomas Agdalen
  • Kassör: Tommy Eklöf
  • Sekreterare: Nicklas Lindgren
  • Ledamöter: Martina Bergenstråhle, Isak Berglund Mattsson-Mårn,
    Johan Kristiansson, Nils Larsson

Revisorer: Lennart Frosch, extern och Johan Bergenstråhle, intern.

Du når styrelsen på adressen styrelsen@flaggan10.se. Du kan också lämna tips och synpunkter via föreningens brevlåda som sitter i entrén på bottenplanet.