Styrelsen

Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret 2022:

  • Ordförande: Ric Wasserman
  • Kassör: Elias Batu
  • Sekreterare: Niclas Lindgren
  • Ledamöter: Martina Bergenstråhle, Isak Berglund, Nils Larsson

Revisorer: BoRevision

Du når styrelsen på adressen styrelsen@flaggan10.se. Du kan också lämna tips och synpunkter via föreningens brevlåda som sitter i entrén på bottenplanet.