Styrelsen

Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret 2018/2019:

  • Ordförande: Mikael Sundling
  • Kassör: Tommy Eklöf
  • Sekreterare: Elizabeth Parmlind
  • Ledamöter: Martina Bergenstråhle, Gunilla Gunnarsdotter

Revisorer: Lennart Frosch, extern och Johan Bergenstråhle, intern.

Du når styrelsen på adressen styrelsen@flaggan10.se. Du kan också lämna tips och synpunkter via föreningens brevlåda som sitter i entrén på bottenplanet.