Stämma och städning

Föreingens ordinarie stämma hålls på våren. Om du har saker du vill ta upp kontakta styrelsen och läs gärna föreningens stadgar. Du som bor i andra hand blir normalt inte kallad. Om du bor en längre tid i vårt hus och vill delta  är du naturligtvis välkommen. I en så liten förening som vår är alla synpunkter välkomna.

Förutsättningen för att ha rösträtt på en stämma är att du har en fullmakt från lägenhetsägaren. Fullmakten gäller endast vid ett tillfälle.

Fullmakt BRF Flaggan10, (word-dokument, öppnas i nytt fönster)

Arbetsdagar Arrangeras vid behov och meddelas oftast genom lappar i brevlådan eller  på anslagstavlan i trapphuset. I regel har vi en vårstädning och en höststädning. En person från varje lägenhet bör delta.