Balkonger

Det finns vädringsbalkonger mellan våningsplanen i huset. Om du vill använda vädringsbalkonger så går det bra men tänk på att du inte får röka där eftersom röken går direkt in i luftkanaler och stör på det boende i andra lägenheter.