Luftkanaler

Luftkanaler är gemensamma utrymmen. Använd därför enbart kolfilterfläktar. Kanalerna är inte byggda för vanliga fläktar och därför kan oset dras in i andra lägenheter.