Din lägenhet

Som innehavare av din bostadsrätt är du själv ansvarig för skötseln och underhållet av din lägenhet. Det finns ingen fastighetskötare att ringa till om du till exempel får översvämning eller andra skador på lägenheten. Här kan du läsa mer om praktiska saker som kan vara bra att veta och göra.

Nycklar

Ingen annan i huset har nycklar till din lägenhet.

Följande nycklar behöver du ha:

  • Nyckel till lägenheten
  • Nyckel till entré, tvättstuga, soprum, cykelrum och vind
  • Nyckel till bokningstavlan för tvättstugan
  • Nyckel (lås) till ditt vindsförråd.

Antalet nycklar kan variera.

Bredband och kabeltv

Huset är anslutet till Bredbandsbolagets fasta nät via en gruppanslutning med förmånligt pris. Uppge detta vid kontakt med Bredbandsbolaget.

Föreningen har avtal om kabel-tv via Comhem vilket innebär att vi har ett grundutbud av TV-kanaler. Grundutbudet omfattar endast kanal 1, 2 och 4.

Hyra ut din lägenhet

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du vända dig till styrelsen för att få ett godkännande. Du behöver ange tidsperiod, hyresgästens fullständiga namn och personnummer. Du får inte påbörja andrahandsuthyrningen innan styrelsen godkänt hyresgästen och uthyrningen.

Inbrott

Om du får inbrott i lägenheten eller i förrådet så är det viktigt att du förutom att polisanmäla och kontakta ditt försäkringsbolag meddelar styrelsen. På så sätt kan vi värna om varandra och seöve  över vad vi kan göra för att förbättra säkerheten i huset.

Månadsavgift

Inbetalningsavi för månadsavgiften, ”hyran”, skickas till dig kvartalsvis och innehåller tre stycken avier. Det går också att betala via autogiro och e-faktura. Kontakta i så fall HSB, som sköter föreningens ekonomi: HSB service center 010-442 12 00 / styrelseservice.stockholm@hsb.se.

Renoveringar och förändringar i lägenheten

Enligt §33 i föreningens stadgar är du som lägenhetsinnehavare skyldig att begära tillstånd av föreningens styrelse om du avser att göra några väsentliga förändringar i din lägenhet. T ex måste du begära tillstånd för att riva en innervägg. Ansökan ska inkomma till styrelsen med utlåtande från behörig byggnadsingenjör/konstruktör.

Om du ska göra ingrepp som kan vara störande för dina grannar uppskattas det om sätter upp en lapp i porten någon vecka innan.

Läs mer under Renovering och förändring av lägenhet.

Värme, vattenläckage och el

Vid dålig värme i lägenhet kan justering göras via fjärrvärmeaggregatet. Kontakta styrelsen. Tänk på att lufta radiatorerna regelbundet. Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Driftscentralen ligger i källaren i ett rum bredvid tvättstugan.

Gas via Fortum

Huset är anslutet till stadsgasnätet. Gasen levereras av Fortum (fast pris/år beroende på resp. lägenhets storlek).

Vattenläckage i värmeelement

Om det skulle uppstå en läcka i något värmeelement så kan varmvattnet stängas av via driftscentralen i källaren. Två huvudkranar för vattnet finns bakom en vit platta rakt fram när man kommer in i cykelrummet på entréplanet. Kontakta någon i husgruppen (eller någon i styrelsen) om du skulle få problem.

Elmätare och huvudsäkring

I de vita skåpen i cykelrummet finns elmätare och huvudsäkringar för varje lägenhet. I varje lägenhet finns huvudströmbrytare och automatsäkringar.