Soprum och sophantering

Soprummet finns i källaren med ingång både inifrån och utifrån huset.

Dessa kärl nedan har vi för återvinning och sopor. Släng enbart det som
rekommenderas till kärlen och se till att allt matavfall är väl förslutet.
1. Tidningar och papper (ej kartong)
2. Wellpapp (lämna ej matavfall som pizza kartonger, orena matförpackningar mm) Vi
har haft problem med bananflugor tidigare och vill gärna undvika att de kommer igen
3. Grovsopor – kärlet ska ej överfyllas eftersom det då finns en risk att det inte blir tömt
eller att vi får betala en extra avgift. Om kärlet är fullt, vänta med att slänga eller åka
till en återvinningscentral. Fullt fungerande saker kan man också ställa i
hobbyrummet där vi kommer ordna med en “återvinningshylla”.
4. Batteriholk
5. Småelektronik
6. Lampor
7. Restavfall (sopor) – se till att påsen är väl försluten
8. Matavfall – använd dubbla påsar och se till att påsen är väl försluten
Huset har ej glasåtervinning, glasflaskor och burkar lämnas i containrar för glas, förslagsvis
längre ner på Folkungagatan. Likaså gäller giftigt avfall.

Här finns en länk till återvinningscentraler i Stockholm.

Vid föreningens städdag på våren hyrs en container där medlemmar kan slänga grovsopor.