Soprum och sophantering

Soprummet finns i källaren med ingång både inifrån och utifrån huset.

I soprummet kan du slänga:

  • Hushållsavfall
  • Tidningar
  • Batterier
  • Glödlampor och elavfall
  • Grovsopor av mindre slag som ryms i de gröna kärlen.

Större sopor måste du själv köra till soptippen eller förvara i ditt vindsförråd tills föreningens gemensamma städdagar då vi beställer en container där vi boende kan slänga större sopor.

Plast, glas och annat papper än tidningar får du inte slänga i soprummet. Iglos för plast, glas och kartonger finns vid närmast vid macken på Folkungagatan