Arbetsgrupper

För att få en bra fördelning av det som behöver göras i vår förening har vi arbetsgrupper för städning, gården och huset. Medlemmarna i de olika arbetsgrupperna byts ut med jämna mellanrum, hör av dig till styrelsen om du vill sitta med i en arbetsgrupp. Styrelsen godkänner kostnader som grupperna har.

Valberedning

 • Britta Nordström, sammankallande
 • Mikael Sundling

Husgruppen

 • Anders Pålsmark, sammankallande
 • Ric Wasserman

Husgruppens uppgifter och ansvar

 • Ansvarar för mindre åtgärder som lampbyten, namnskyltar etc. (gör månatliga rundor i huset) samt vara kontaktperson för medlemmar som upptäcker fel och vill anmäla detta.
 • Felanmäler större fel och håller kontakten med firmorna (t ex hissen, koden, dörrar, tvättmaskiner etc)
 • Kontaktperson vid skador i huset mot bostadsrättsinnehavarna (t ex vattenskador, element, handdukstork etc).

Städgruppen

 • Vakant
 • Vakant

Städgruppens uppgifter och ansvar

 • Ansvarar för sammankallande och genomförande av städdagar.
 • Kontakt gentemot städfirma.
 • Ansvarar för att vind och hobbyrum (husets gemensamma lokaler) hålls rena från skräp, möbler osv.
 • Information/ordningsregler i tvättstugan respektive på vinden – tillsammans med, städgruppens kontakt i styrelsen.

Trädgårdsgruppen

 • Vakant
 • Vakant

Trädgårdsgruppens uppgifter och ansvar

 • Ansvarar för vår fina utegård.
 • Ansvarar för inköp av tillbehör (ex trädgårdshandskar) inför gemensamma städdagar.