Gemensamma lokaler

I vår fastighet finns flera lokaler och utrymmen som du som boende kan dra nytta av.